เกี่ยวกับเรา

มายไซนส์ ช็อบ ภายใต้การจัดการ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายไซนส์  มีจุดประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจำหน่ายและให้บริการ เกี่ยวกับเครื่องวิทยาศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
   ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายไซนส์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา

Visitors: 7,505