การเพิ่มประสิทธิภาพหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

   ในการใช้งาน Cooling Tower หรือ หอผึ่งลมเย็น หรือ หอผึ่งเย็น หรือ หอผึ่งน้ำเย็น หรือ หอผึ่งน้ำ.........

โดยปกติทั่วไปจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเป็นประจำอยู่เสมอ คือ

         ¤  ปัญหาตะกรัน (Scale problem)

         ¤ ปัญหาการกัดกร่อน (Corrosion problem)

         ¤ ปัญหาสาหร่าย ตะไคร่น้ำ หรือ จุลชีพ (Algae, Slime, Microbiologic problem)

 

 ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ Cooling Tower ลดลง สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ต้องการการดูแลบำรุงรักษามากขึ้น มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เกิดความสึกหรอ-เสียหายเร็วขึ้น และอาจจะส่งผลทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของ Cooling Tower ชำรุดเสียหาย

ในระยะเวลาไม่นานในปัจจุบันมีวิธีแก้ปัญหาของ Cooling Tower อยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น

 

- ใช้ กรด ล้างตะกรัน

- เติมสารเคมี (ชนิดต่างๆ) เพื่อป้องกันปัญหา

- ใช้ Ozone เติมในระบบน้ำ

- ใช้อุปกรณ์แม่เหล็กดักจับ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำสำหรับ Cooling Tower ทั้งในส่วนน้ำหมุนเวียน และ น้ำเติม

- และ อื่นๆ

ทางเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์  CALFA BAS  อีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาของ Cooling Tower

CALFA BAS นวัตกรรมใหม่สำหรับกำจัดตะกรัน และป้องกันการกัดกร่อนใน Cooling Tower

ด้วยเทคโนโลยี Amorphous Chemical และ หลักการ Ionic Balance สามารถกำจัดตะกรันได้ทุกชนิด

โดยเฉพาะ ตะกรันซิลิกา (SiO2) (ซึ่งเป็นตะกรันที่กำจัดออกจากระบบ Cooling Tower ได้ยากที่สุด)

ช่วยทำให้แร่ธาตุประจุบวก ต่างๆ (เช่น Ca+ Mg+ Fe2+ เป็นต้น) ตกตะกอนอยู่ในถังพักน้ำ (Sump) อย่าง

ต่อเนื่อง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นตะกรันเมื่อผ่านเข้าไปใน Heat Exchange Tube

และ ช่วยป้องกันสภาวะการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น ด้วยการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในระบบ โดยการ

ควบคุมปริมาณประจุ (+ , – ) ในน้ำ ให้มีความสมดุลย์อยู่เสมอ

CALFA BAS สามารถละลายน้ำได้หมด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อ คน สัตว์ หรือ พืช และ

สามารถนำ น้ำทิ้ง (Blow down water) กลับมาใช้ได้ใหม่

 

Visitors: 10,835