PLC-01_05 Carbon brush,67 W

รหัสสินค้า : 504002

ราคา

800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PLC-01_05 Carbon brush,67 W

  • แปรงถ่านสำหรับ Centrifuge รุ่น PLC-01_05
  • เป็นแปรงถ่านเฉพาะรุ่น
  • มีค่าความแข็งและขนาดที่เหมาะสม
  • เป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต
  • สินค้าขายเป็นคู่
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Visitors: 12,807