PLC-01_05 Carbon brush,90 W

รหัสสินค้า : 504003

ราคา

850.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 850.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PLC-01_05 Carbon brush,90 W

  • แปรงถ่านสำหรับ Centrifuge รุ่น PLC-01_05
  • เป็นแปรงถ่านเฉพาะรุ่น
  • มีค่าความแข็ง (Hardness) และขนาดที่เหมาะสม
  • เป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต
  • สินค้าขายเป็นคู่
Visitors: 13,314