PLC-012 Carbon brush

รหัสสินค้า : 504007

ราคา

1,500.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,500.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PLC-012,012E Carbon brush

  • แปรงถ่านสำหรับ Centrifuge รุ่น PLC-012 และ PLC-012E
  • เป็นแปรงถ่านเฉพาะรุ่น
  • มีค่าความแข็งและขนาดที่เหมาะสม
  • เป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต
  • สินค้าขายเป็นคู่
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
Visitors: 13,315