PLC-03 Micro Switch for Lid. safety

รหัสสินค้า : 100513

ราคา

800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PLC-03 Micro Switch for Lid. safety

  • เป็นอุปกรณ์ป้องกันการลืมปิดฝาของเครื่อง
  • ตัดการจ่ายไฟให้กับเครื่องในกรณีไม่ได้ปิดฝา
  • หยุดการทำงานของเมื่อทำการเปิดฝา ก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้
  • สินค้าขายเป็นชิ้น
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Visitors: 13,481