KHT-400 Carbon brush

รหัสสินค้า : KHT400CB

ราคา

1,800.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,800.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

PLC-024 Carbon brush

  • แปรงถ่านสำหรับ Centrifuge รุ่น PLC-024
  • เป็นแปรงถ่านเฉพาะรุ่น
  • มีค่าความแข็งและขนาดที่เหมาะสม
  • เป็นสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต
  • สินค้าขายเป็นคู่
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
Visitors: 13,480